Vår historia

Begravning – men inte som andra. Välkommen till Jordiska.

Många frågar varför vi arbetar med döden. Jag brukar svara att vi arbetar med livet.

Mitt intresse för att skriva började långt innan jag startade Jordiska 2011. Ända sedan jag kan minnas har jag skrivit brev och fascinerats av ord och mötet med människor. Detta intresse förde mig senare i livet till olika universitetsutbildningar och arbete för utrikesdepartementet och Riksdagen. Men det var först med Jordiska jag verkligen kunde se förändring, hur ord och stämning kan hjälpa människor och skänka livskraft. Att nu få uppleva det dagligen är en ynnest.

Hos Jordiska fäster vi därför stor vikt vid skrivandet och framförandet av minnestal. På en borgerlig begravning är det i ceremonin vi officianter fångar den avlidnes livshistoria och gärningar, utifrån de anhörigas minnen och berättelser. Det är dessutom mer än ett sista avsked – det är något ni kan återkomma till i sorgearbetet och en gåva till kommande generationer.

En trygg famn för de anhöriga
Ett minnestal gör förstås ingen
begravning. Vi visste tidigt att vi ville bli en begravningsbyrå utöver det vanliga, en fast punkt att luta sig mot och någon som kunde ta ansvar för samtliga delar i begravningsprocessen. Och det är precis vad vi blivit.

I dag är Jordiska Sveriges enda fullservicebyrå som uteslutande arbetar med borgerliga begravningar. Vår kompetens är bred och innefattar allt ifrån handledning i sorgbearbetning till ledarskap. Vi tar hand om allt som måste ordnas vid ett dödsfall så att ni kan få ro i ert sorgearbete – men framför allt skräddarsyr vi den finaste begravningen ni någonsin varit på. Precis som ni vill ha den.

Välkommen till oss!

Sara Pellving och Jordiska