Om Jordiska

Sveriges enda begravningsbyrå som bara arbetar med borgerliga begravningar.

När jag 2011 startade Jordiska Begravningsbyrån hade jag bestämt mig redan från början:
Jag ska bara arbeta med borgerliga begravningar, med personliga ceremonier där berättelsen om den bortgångnes liv får ta större plats än ritualerna för döden.

Eftersom varje människa är unik och har sin egen livshistoria får varje begravning hos Jordiska sitt eget personliga uttryck – i valet av lokal, utformningen av ceremonin och i de minnestal och personporträtt som jag tillsammans med de anhöriga skriver.

Därför kommer Jordiska Begravningsbyrån alltid att vara en liten begravningsbyrå där det finns tid för samtal, minnen och eftertanke. Där begravningen inte bara blir ett avsked utan också en hjälp att gå vidare i livet.

Sara Pellving, grundare och borgerlig begravningsförrättare