Sorgbearbetning

Våra relationer förändras genom livet
När mamma blir dement.
När maken får en stroke.
När tonåringen får drogproblem.
När bästa vännen blir psykiskt sjuk.
När kollegan får alkoholproblem.
När hunden dör.
När pappa avlider.
Vi måste förhålla oss till förändringarna. Det är svårt.

Genom mina grupper lär vi oss att hantera livets besvikelser,
den tunga ”ryggsäcken”, det som smärtar. Jag handleder dig.


Vad är sorg?
Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust.
Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor
som våra förluster väcker inom oss.


Vad orsakar sorg?
Sorg förknippas ofta med dödsfall och skilsmässor.

Men sorgereaktioner kan utlösas av olika typer
av förluster och förändringar i livet
till exempel:

– relationsproblem till partner, förälder, barn, vänner, kollegor
– övergrepp från våldtäkt, rån, lurendrejeri
– sjukdom (sin egen eller närståendes)
– att förlora ett husdjur eller
– att livet inte blev som man hade önskat


Hur vet jag att jag har sorg?
Hur förlusterna upplevs är individuellt.

Vanliga sorgereaktioner är:
– Energiförlust
– Känsla av bedövning
– Humörsvängningar
– Koncentrationssvårigheter
– Oregelbunden sömn
– Förändrade matvanor

Sorgens faser

Sorg delas ofta in i faser.
Men sorg följer egentligen ingen tidsbestämd process.
Sorg beskrivs bättre som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Tiden läker inte alla sår – den måste bearbetas
Det är istället vad man gör över tid som kan läka sorgen.
Det handlar om att bearbeta sorgen.

Sorgbearbetning
– Hur går det till?

Du följer ett handlingsprogram och lär dig en metod för sorgbearbetning
Metoden kan du därefter använda på alla typer av förluster.
Handlingsprogrammet är att lära för livet.


Kurslitteratur
“Sorgbearbetning
– ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid sorg
efter dödsfall, separationer och andra förluster”
av Russell Friedman, John W. James

Har du frågor om sorgbearbetningsgruppen – kontakta mig
Sara Pellving, handledare i sorgbearbetning
och borgerlig begravningsförrättare