Minnesord vid borgerlig begravning

Ert unika minnestal – ett värdigt farväl och ett stöd framåt

Minnestalet är det vanligaste inslaget på en borgerlig begravning. Och det viktigaste. Men hur beskriver man en persons liv och gärningar på ett värdigt sätt? Låt oss skapa ett personligt minnestal som ni kan ta med er på vägen framåt.

De bästa talen brukar, precis som livet, innehålla både allvar och skratt. Ett stämningsfullt minnestal hjälper er i sorgen och blir något ni kan bära med er och återvända till. Vi brukar säga att talet även är en gåva till kommande generationer, som kan ta del av den avlidnes livshistoria långt i efterhand. Jordiska är experter på att skapa unika begravningstal utifrån era personliga minnen och berättelser.

Vi låter varje ord ta sin tid
Att skriva ett
begravningstal är en process. Vi har först ett inledande samtal där ni som anhöriga börjar berätta vilka saker ni vill lyfta fram. Jordiska påbörjar därefter skrivandet och skickar ett förslag som vi sedan samtalar vidare kring tillsammans. Ibland går det snabbt att hitta de rätta elementen, andra gånger formas talet hela vägen fram till begravningen. Det vanligaste upplägget är att Jordiska både leder ceremonin och håller minnestalet.

Lås oss ge er ett begravningstal som blir en kompass för framtiden och bekräftar vad ni varit med om.