Hur går det till?

Precis på det sätt som du och andra anhöriga vill
Vid en kyrklig begravning följer man en religiös ritual som det inte går att ändra på, och som är densamma för alla. Vid en borgerlig begravning finns det ingen speciell ritual. Här kan ceremonin utformas och genomföras precis på det sätt som de efterlevande vill, eller som den avlidne själv önskat. Även den som är medlem i Svenska kyrkan kan välja borgerlig begravning. Alla svenskar får gravplats på kyrkogården. Den är dessutom kostnadsfri eftersom den betalas via skattsedeln.


Lokal för borgerlig begravning
Samma frihet som man har när det gäller utformningen av ceremonin har man också när det gäller samlingslokalen för avskedet.Borgerlig begravning håller man ofta i ett kapell. Men det går precis lika bra att välja en lokal eller en plats någon annanstans. Utomhus eller inomhus, i stan eller på landet, i ett hus eller på en plats där den avlidne trivts och gillat vara. På Jordiska hjälper vi dig att hitta den bästa platsen för avskedet.


Borgerlig begravningsförrättare
Den som leder en begravningsceremoni kallas begravningsförrättare eller officiant. Sara Pellving på Jordiska är både begravningsentreprenör och begravningsförrättare och kan ta hand om både planeringen och genomförandet av ceremonin.


Minnestal vid begravningen
Ett minnestal ingår ofta i ceremonin. Hos oss skriver vår begravningsförrättare Sara Pellving minnestalet efter att ha lyssnat på berättelser om den bortgångnes liv, ofta hemma hos någon eller några av de anhöriga. Varje ord är viktigt och de närmaste får i lugn och ro läsa igenom talet, och ändra och lägga till så att det verkligen speglar den avlidnes liv och personlighet.


Musik vid begravningen
Där orden tar slut tar musiken vid. Därför har musiken en viktig funktion vid begravningen. Den berör, ger tröst och kan förmedla personliga minnen av den bortgångne. Vid en borgerlig begravning är valet av musik helt fritt och ingenting är obligatoriskt. Visor, klassikt, opera, pop, rock, soul, blues, jazz. Allt är möjligt. På Jordiska samarbetar vi med erfarna musiker i alla genrer, och hjälper även till med spellistor och ljudanläggning om man föredrar inspelad musik.

Här kan ni se ett exempel på ett ceremoniprogram